در حال نمایش یک نتیجه

04012

لیسه دسته چوبی ۱2 سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

128 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

120 mm

ارتفاع تیغه

95 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

120 mm

وزن یک کارتون

1/7 kg

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور