در حال نمایش 3 نتیجه

همزن

همزن بزرگ

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

230 mm

عرض تیغه

42 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

337 mm

عرض محصول

42 mm

کد محصول

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

همزن کوچک

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

72 mm

عرض تیغه

12 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

138 mm

عرض محصول

12 mm

وزن یک کارتون

0/57 kg

کد محصول

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

همزن متوسط

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

125 mm

عرض تیغه

30 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

225 mm

عرض محصول

30 mm

وزن یک کارتون

2 kg

کد محصول

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور