در حال نمایش 2 نتیجه

01030

لیسه 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

93 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

14 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

2/8 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 3۰ سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

94 mm

عرض تیغه

300 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

30 cm

ارتفاع محصول

133 mm

عرض محصول

300 mm

وزن یک کارتون

7/7 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور