در حال نمایش یک نتیجه

04010

لیسه دسته چوبی ۱۰ سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

128 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

100 mm

ارتفاع تیغه

95 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

100 mm

وزن یک کارتون

1/7 kg

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور