در حال نمایش 2 نتیجه

104 gr

لیسه 18 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

91 mm

عرض تیغه

180 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

18 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

180 mm

وزن یک کارتون

4 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه شانه ای 20 سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

130 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

200 mm

ارتفاع تیغه

93 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

200 mm

وزن یک کارتون

4/5 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور