در حال نمایش 3 نتیجه

75 gr

لیسه تمام پلاستیکی ۲۰ سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

95 mm

عرض تیغه

200 mm

سایز

20 cm

ارتفاع محصول

132 mm

عرض محصول

200 mm

وزن یک کارتون

2/9 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

کد محصول

جنس مواد

لیسه 14 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

93 mm

عرض تیغه

140 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

14 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

140 mm

وزن یک کارتون

2/8 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه ۱۴ سانتی

کد محصول

ارتفاع محصول

130 mm

وزن یک عدد

عرض محصول

140 mm

ارتفاع تیغه

93 mm

ضخامت فنر

0/4

عرض تیغه

140 mm

وزن یک کارتون

3 kg

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور