در حال نمایش 2 نتیجه

85 gr

همزن بزرگ

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

230 mm

عرض تیغه

42 mm

ضخامت فنر

0/7

ارتفاع محصول

337 mm

عرض محصول

42 mm

کد محصول

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور

لیسه 16 سانتی

وزن یک عدد

ارتفاع تیغه

93 mm

عرض تیغه

160 mm

ضخامت فنر

0/4

سایز

16 cm

ارتفاع محصول

130 mm

عرض محصول

160 mm

وزن یک کارتون

3/1 kg

تعداد در کارتن

۳۶ عدد

جنس مواد

کد محصول

سختی

50 – 48

رنگ فلز

سفید

گرید

برند

پارس روور